Stichting Vrienden van

Naam instelling:
Stichting Vrienden van de Werkgroep Jeugd Mierlo-hout.

Oprichting:
De stichting is opgericht:
20 februari  2013
bij notariële akte  OMD notarissen te Helmond.
ANBI status vanaf  1 jan.2014
KvK.  57288356

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van de Werkgroepjeugd Mierlo hout.
Goorwal 26
5706 LH   Helmond
info:  Vriendenvan@werkgroepjeugdmierlohout.nl

Banknummer: NL38 RABO 0354 1390 96

Bestuurssamenstelling:
Bestuur bestaat uit: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en bestuursleden.

Namen van de bestuurders:
Voorzitter:                       Johan Wijnen
Secretaris:                       Frits Vliegenberg
Penningmeester:          Johan Verbakel
Bestuursleden:              John van de Vossenberg, Roland van de Ven,

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Ze hebben wel recht op vergoedingen van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Uitgeoefende activiteiten:
Wat hebben we in het afgelopen jaar o.a. gerealiseerd voor de werkgroep jeugd?

  • 1e editie Vriendenplein 2015
  • 2e editie Vriendenplein 2016
  • Realisatie van vrij gebruik een koelwagen over lange periode.
  • Ondersteuning tijdens avond wielervierdaagse met de daarbij ontvangen donatie.
  • Impuls voor ondersteuning bij de 40editie van de kindervakantieweek.
  • Start Donateur Vrienden  van de Werkgroep Jeugd Mierlo hout.