Preventie- & Integriteitsbeleid

Vertrouwenspersoon en Preventie- & integriteitsbeleid

Werkgroep Jeugd bestaat geheel uit vrijwilligers en tijdens onze Kindervakantieweek breiden we voor een weekje uit met zo’n 100 extra vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft.

Vertrouwenspersoon

Als u te maken krijgt met ongewenst gedrag, kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen. Met de vertrouwenspersoon kunt u de situatie bespreken om samen een oplossing te vinden.

Ongewenst gedrag is:

 • Pesten
 • Discriminatie / racisme
 • Agressief en gewelddadig gedrag
 • Seksuele intimidatie

De vertrouwenspersoon helpt u door:

 • Te luisteren
 • Samen met u te kijken naar wat het probleem is
 • Advies te geven over mogelijkheden om het probleem aan te pakken
 • Samen met u een oplossing te zoeken
 • Nazorg te bieden na behandeling of officiële afhandeling

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Contact opnemen

Als u met een vertrouwenspersoon wilt spreken, neem dan contact op met:

 • Thierry Pennings (V)
 • 06 44 18 22 10
 • t.pennings@hotmail.com

of

 • Enya Driessen (V)
 • 06 25 37 12 61
 • enya_pennings@hotmail.com

Klik hieronder om ons Preventie- & Integriteitsbeleid in te zien of ter download:

Preventie- en integriteitsbeleid Werkgroep Jeugd Mierlo-hout

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Jeugd Mierlohout en Kindervakantieweek Mierlo-hout